• Anònim - Sant Andreu - Carrer de les Filipines - Dijous, 11 de juny de 2009Segurament tots hem sentit alguna vegada aquesta expressió adreçada a algun llibre de lectura feixuga o simplement molt gruixut. Normalment es tracta d'una metàfora, però hi ha un lloc a Barcelona on aquesta metàfora esdevé una realitat tangible.

Al carrer de les Filipines, entre el carrer de Martí Molins i els jardins d'Elx, a la paret que dóna a unes dependències annexes a l'església de Crist Rei, hi havia una finestra que va ser tapiada amb rengleres de maons col·locats en posició vertical.

Algú en veure-ho va evocar la imatge d'uns llibres col·locats als prestatges d'una llibreria i va fer més palesa aquesta imatge decorant els maons com si fossin els lloms d'aquests llibres imaginaris.

Així es poden veure títols com ara "Los pilares de la tierra" i "Tirant lo Blanc" i els autors Salvador Espriu, Ausiàs March, Ferran Torrent, Miquel Martí i Pol, a més d'un llibre de matemàtiques i -en perfecta harmonia amb el lloc on està situada aquesta "biblioteca"- un de catequesi. També n'hi ha un de xinès del que no he pogut esbrinar el títol.

Deu fer un parell de mesos que vaig veure per primer cop aquesta mena de reivindicació mural de la lectura i vaig fer-li unes fotos amb l'agenda electrònica (imatge inferior). D'aleshores ençà, algú ha volgut dir la seva i ha retocat l'obra del bibliotecari anònim (imatge superior).

La comparació de les imatges permet veure com, fins i tot, una cosa tan simple com és guixar les parets, es pot fer amb gràcia o sense, segons la capacitat artística i els recursos intel·lectuals de l'autor.

lo - 15/06/2009 21:53

L'efecte és genial! A més, amb aquest llum, o piló, o el que sigui que hi ha a la vorera, semblaria que es tracta de la indicació de d'aquesta escultura o instal·lació espontània , com en un museu a l'aire lliure..

argente - 16/06/2009 17:37

Tens raó, Lo, sembla el lloc a on en els museus es posa el nom de la peça exposada.

En realitat, es tracta d'un piló. Hi ha dues rengleres suposo que per impedir aparcar els cotxes. Al cantó d'aquesta paret només deu haver un metre d'espai per a vianants i està lliure d'obstacles, però a l'altra banda han deixat l'espai de l'amplada d'un cotxe i n'hi ha uns quants d'aparcats. El cas és que no sé com s'ho han fet per entrar-los. En una de les fotos que vaig fer es veu una perspectiva del carrer, però no es veu el lloc per on s'han ficat.


Filtre
Deixa la teva història