• vicky - Les Corts - deu i mata - Dissabte, 17 de novembre de 2007

Aquí vivia la meva àvia, en aquesta casa vaig crèixer jo i reordo com si fos ahir les tardes d'estiu que passava amb les cames penjant entre les baranes del balcó, veient les tardes passar. Ara que ho recordo, sé que vaig ser feliç...però a llavors no me'n adonava.

Filtre
Deixa la teva història