• Ció. R - Les Corts - Gran via Carles III, tocant a Travessera les Corts, cantó dret, muntanya - Dissabte, 17 de novembre de 2007

Quan varen començar les obres de construcció de la famosa "rambla", en aquesta zona que indico hi havia una parada d'autobusus de les línees 59, 71 i 72 cobertes per una marquesina amb el banc corresponent. En desplaçar la parada més amunt, la marquesina va desaparèixer i segueix desapareguda de manera que els usuaris ni ens podem seure ni estem protetgits de la pluaja mentre esaperem l'autobus. He enviat diversos mails a la regiduria del districte i a TMB però no n'he obtingut cap resposta.

Filtre
Deixa la teva història