• Ireneu - Sants-Montju´c - Barri de Can Clos - Dilluns, 24 de desembre de 2007

El 1971, i degut a una Ŕpoca de fortes pluges, es produÝ un esllavissament d'escombraries que destruÝ part dels habitatges del barri de Can Clos. Fins aleshores, les pedreres abandonades que existien a l'actual Anella OlÝmpica van ser utilitzades com abocadors de la merda que generava la ciutat de Barcelona, la qual arribava a abocar 1200 tones diÓries d'escombraries a aquestes pedreres, provocant una pudor impressionant. A rel d'aquest episodi dantesc es va procedir al tancament dels abocadors de Montju´c i a l'obertura de l'abocador de Garraf.

Filtre
Deixa la teva història