• Lo - Les Corts - Travessera de les Corts/Joan Güell - Dissabte, 25 d'octubre de 2008Ni per vacances, ni per jubilació, ni per renovació d'existències. Aquí, si es liquida, és és per causes de força major...
Nuit - 27/10/2008 16:07
Sembla l'epitafi de la nostra economia
Ció - 28/10/2008 16:55
Pel que jo sé, els amos d'aquest edifici ja fa molt de temps varen notificar als llogaters que pensaben tirar-lo a terra i suposo que els han indemnitzat degudament. En temps de crisi, quan el negoci de les "boutiques" és dels primers en ressentir-se'n i la mestressa està pròxima a la jubilació, no deu ser cap desgràcia poder tencar per  causa major i que t'indemnitzin. Es clar que tot és segons de quina banda es mira.
Lo - 29/10/2008 14:05
No ho vaig dir, però una de les coses que també em va sorprendre, a banda del cartell tan explícit, és que l'edifici no sembla ni molt menys que estigui per anar a terra... però tot i la crisi, es veu que segueix essent rentable especular amb el sól més que no pas reahbilitar el que ja tenim...

Filtre
Deixa la teva història