• Agus Giralt - Les Corts - Plaça del Centre - Dimarts, 30 de desembre de 2008

Us adjunto una descripció del refugi que hi havia a Ernest Ventós (actual Plaça del Centre)

Memoria de l’arquitecte Sr. Bruguera del Refugi d’Ernest Ventós a la Junta de Defensa Pasiva. (Extreta del llibre, El Refugi 307) “Refugi Ernest Ventós. Consta de: nau longitadunal central de 4 metres d’amplada, 13 naus laterals transversals i de 3 metres d’ample, als extrems, escala, WC, dispensari, etc. 1000 m2 de superficie. La construcció serà tota de formigó ordinari de 250 kg de ciment Porland per m3 i formigó armat de 400 kg de centre del refugi, que formen com una sala d’epera, van cobertes amb voltes bufades sobre arcs torals recolzats en pilars i columnes. Les naus laterals van cobertes amb volta de canó seguit. Tant a les unes com a les altres se’ls deixaràn ja de construcció uns forats a propòsit perquè un dia s’hi puguin posar les claraboies d’il·luminació dels locals en l’adaptació que es pugui fer d’elles el dia de demà. Actualment aquest forats aniran protegits per lloses de formigó armat a fi que no quedi cap part del sostre que no sigui suficientment ferm. L’alçada del sostre és de 3,5 m sota volta. Totes les naus es comuniquen per mitjà de forats a propòsit per a la col·locació de portes en el dia d’una utilització posterior” Les parets i les voltes anaven arrebossades i emblanquinades amb calç, com la majoria de refugis que van tenir prou material i diners. Molts d’altres es van quedar amb el maó a vista, bé per manca de mitjans, o bé per manca de temps. El terra anava recobert amb un paviment monolític de 10 cm de gruix amb xapa de Portland. “Les barres balustrades de protecció de les escalinates d’entrada seran fetes de pedra artificial impermeabilitzada i amb ciment Griffi color pedra natural” (Defensa Pasiva. Caixa núm 21417. Subcarpeta 7.1. Arxiu Municipal Administratiu) Si teniu informació sobre aquest o d'altres refugis de Sants us prego que contacteu amb mi al mail memoriadesants@gmail.com
lo - 21/12/2009 15:27

Augus, no ho explies però suposo que d'aquest refugi ja no en queda res, oi? O sí? Sé que n'hi ha que es poden visitar, però a la plaça del Centre no em sona gens haver vist rest que recordi l'existència d'aquest refugi.


Filtre
Deixa la teva història