krateres - Sant Martí - Dr.Trueta-Pl.St.Bernat Calbó - Dimecres, 30 de setembre de 2009

Des de fa anys, un drogadicte que viu en una finca antiga al c/Dr.Trueta (entre Rbla.Poblenou i Pl.St.Bernat Calbó) està sembrant la por i la intranquil·litat entre els veïns. Quan li agafa 'l'episodi', es posa violent i comença a cridar i amenaçar. A més d'insults, amenaça als seus veïns immediats i comerços. Ja fa uns anys, sa mare va haver de marxar a viure en un altre indret, cansada de les seus aldarulls i amenaces; el mateix van fer els veïns de l'escala. Cremava papers a l'escala i amenaçava -i encara ho fra- en cremar unes bombones de butà. La policia ja ha vingut diversos cops però no serveix per a res. Ja sabem con són les lleis en aquest país. Algú diu si darrerament el podrien estar 'utilitzant' (i ell en seria conscient) els propietaris de la finca per a força-ne el desallotjament i enderroc. Sigui el que sigui, mentrestant la situació és insostenible sense que l'administració faci res contundent contra aquest individu, que crea un exemple vergonyós per als infants, per exemple, que viuen en aquest tros de carrer que sempre havia estat tranquil.

 


Filtre
Deixa la teva història