enric j s - Sants-Montjuïc - Plaça de Sant Jordi - Dimecres, 30 de desembre de 2009Segur que molts hem passejat per la muntanya de Montjuïc i sempre hem descobert noves i diferents coses i indrets. La font màgica, el poble espanyol, el teatre grec, els diversos jardins, l'estadi..., però el que voldría, amb aquesta història, és explicar una coincidència en una de les moltes estatues que hi ha a la muntanya. Potser algú ja la coneix, es tracta de l'estatua en bronze  de Sant Jordi que hi ha la plaça del mateix nom.

Aquesta que representa al  sant cavaller va ser creada per en Josep Llimona. Fins aquí res d'excepcional, si no fos per que el personatge que va servir de model no era altre que el doctor Francesc Durán i Reynals. Per afegir quelcom a l'història direm que en Durán i Reynals va ser un dels precursors en la lluita  contra el càncer amb tesis poc acceptades en el seu temps. Defensava la procedència vírica de la malaltía cosa que mai va poder demostrar per la falta de mitjans. Tinguem en compte que als anys 40 no existía encara el microscopi electrònic. Per coses de l'atzar va morir de càncer d'intestí l'any 1958 als 59 anys.

Bé de la vida del doctor Duran i Reynals, si voleu hi podem afegir, entre tots, dades i anécdotes, però jo el que volía era fer palesa aquesta històrica coincidència. 


Filtre
Deixa la teva història