dani - Ciutat Vella - Façana de la Casa de la Ciutat - Dimarts, 9 de març de 2010

La peculiar façana de l'antiga Casa de la Ciutat

Barcelona s’ha cregut sempre més que una ciutat, i de fet, l’Ajuntament de Barcelona i les seves institucions sempre s’han considerat a si mateixes com un segon Govern de la Generalitat.
Un d’aquests motius podria raure en l’originalitat del govern municipal a nivell simbòlic i històric.
Creat per Jaume I l’any 1249, el Consell de Cent va ser una institució vigent fins la desfeta de 1714 en que va ser abolida per Felip V. Va arribar a ser un dels “proto-parlaments” més antics d’Europa en el qual tenien representació els anomenats Ciutadans Honrats i on fins i tot van arribar a tenir veu menestrals i artesans. La institució va acabar guanyant competències amb el pas del temps fins acabar esdevenint una espècie de govern semblant al de les repúbliques italianes, però dins la monarquia.
El govern municipal però, des de la seva fundació, va estar allotjat en diferents llocs fins arribar a la seva ubicació actual.
El primitiu punt de reunió dels consellers fou a les escales del Palau Reial Major fins que del 1249 al 1269, les sessions es van realitzar al convent de Santa Caterina. En un moment donat el Consell es va traslladar al convent al dels franciscans durant un curt període de temps de l’any 1269. Aquest últim canvi havia vingut forçat per les desavinences entre els consellers i els monjos mercedaris després que la Iquisició processés el conseller Bartomeu Genovès acusant-lo d’heretge per la publicació d’uns escrits apocalíptics.
Després d’això el Consell de Cent es va començar a reunir a casa del notari Simó Rovira que vivia al carrer del Regomir i amb el pas del temps es van adquirir els terrenys necessaris per construir la Casa de la Ciutat.
De la mateixa manera que al Palau de la Generalitat, l’antiga façana de la Casa de la Ciutat no la trobem a la Plaça Sant Jaume si no a l’antic decumanus romà (l’eix Bisbe-Ciutat-Regomir) Aixi doncs, si entrem pel carrer de la Ciutat a ma dreta podrem veure l’antiga façana gòtica del que ara és l’Ajuntament de Barcelona.
La façana primitiva d’aquest edifici construïda entre el 1399 i el 1402, ja sense entrar en la grandiositat del seu gòtic civil català, ens amaga diverses curiositats. La primera i que salta més a la vista és que està doblegada. Si ens fixem en l’arc de la porta principal veurem que fa cantonada. Aquesta és potser una de les xapusses més grans de la història de l’arquitectura barcelonina.
L’any 1823, després d’enderrocar l’església de Sant Jaume per tal de construir la façana neoclàssica de l’Ajuntament, davant el dilema de com fer aquesta obra compatible amb la conservació de l’antiga façana es va optar per aquesta estranya solució. Durant el procés, la imatge de Sant Rafel que estava situada a la part que es va voler desplaçar va trencar-se i l’actual estàtua no és més que una rèplica del moment.
Donats els pocs espais per seure que existeixen en aquesta part de la ciutat, un dels llocs de repòs habitual dels vianants és la banqueta que trobem en aquesta façana. El que ignora la majoria és que no és pas una banqueta si no que era el pòdium que s’havia construït per ajudar als consellers a pujar i baixar del cavall (Així de fins eren ells). Si parem atenció veurem que els laterals d’aquesta suposada bancada tenen una mena de graons, que eren els que s’empraven per accedir a la part superior del podi.
I encara hi ha una curiositat més que ja vam esmentar fa molt de temps. Sobre el llindar de les finestres, encara hi ha molt difuminades, les marques d’uns Víctors Universitaris. Sembla mentida el que dóna de sí una façana...

Aquesta i més històries a altresbarcelones.com


Filtre
Deixa la teva història