mussol - Eixample - Marina entre Ausiàs Marc i Alí Bei - Dilluns, 5 d'abril de 2010

Des de la Monumental ens anuncien que tornen els toros a Barcelona. 

Un dels problemes pels ciutadans és que els autocars que porten els turistes, especialment des de Tarragona o des de Costa Brava (caldria veure si de debò que estan interessats pels braus o bé si venen enganyats?) aparquen (durant hores) de forma indiscriminada i tolerada per l'Ajuntament de Barcelona al carril BICI del carrer de la Marina entre els carrers dels 
Almogàvers i d'Ausiàs March.

Si aparquen en un carril BICI (degudament senyalitzat i pintat) per què no són denunciats per la Guàrdia Urbana (que té la caserna a dos-cents metres)? Per què obliguen, amb el consentiment de l'Ajuntament, als ciclistes a circular pels carrils destinats als cotxes o per les voreres?  

Si els autocars aparquéssin entre Ausiàs March i Ribes, no ocuparíen el carril BICI (que va per la vorera) però, clar, llavors no podríen girar a sac des de Marina fins a Ausiàs March (atravessant-se pel mig del carrer), cosa que els estalvia fer una volta més gran per anar cap a la Ronda Litoral per tornar tant cap a Girona com cap a Tarragona.  

Per tant, cal que exigim que els autocars no ocupin els carrils BICI i que respectin la normativa de trànsit de la ciutat i que, d'altra banda, la Guàrdia Urbana s'ocupi de fer respectar les normes establertes.


Filtre
Deixa la teva història