cio - Sant Martí - plaça de les Glòries - Dissabte, 8 de febrer de 2014



Acabo de llegir que ja s'ha resol -per unanimitat- el concurs per a la remodelació de les Glòries. L'experiència fa que em malfiï de les reurbanitzacions per allò que en cada bugada es perd un llençol.Per això em permeto recordar que en la part central de la plaça actual hi ha un monument al metre que l'any 1992 -el dels jocs olímpics- l'ajuntament de Dunkerque va regalar a la ciutat de Barcelona per commemorar el bicentenari de l'inici del treballs dels francesos Mechain i Delambre destinats a mesurar l'arc del meridià terrestre que va de Dunkerque a Barcelona passant per París. Sis o set anys més tard, aquests treballs varen servir per fixar el patró metre del sistema mètric decimal com ... la deumilionèssima part de l'arc meridià terrestre comprés entre el pol nord i l'equador queda fixat definitivament, expressat amb l'antic sistema de mesura, igual a 3 peus, 11 línies i 296 milèssimes. El projecte guanyador esmenta que a la plaça s'hi ubicaran diversos elements ornamental. Crec que el monument al metre mereix ser instal·lat en un lloc de pas on els transeünts puguin refrescar els seus coneixements.Que no passi com amb les baranes de ferro del metro...

peret - 14/03/2014 00:30
Sí senyor i hi estic molt d'acord, a veure on el posaran. També m'interesa saber-ho.Gràcies.
peret - 14/03/2014 00:30
Sí senyor i hi estic molt d'acord, a veure on el posaran. També m'interesa saber-ho.Gràcies.

Filtre
Deixa la teva història