Victor FLV - Eixample - Jardinets de GrÓcia - Dimarts, 12 d'agost de 2014

Som uns veïns de Gràcia i hem vist com ha desaparegut una part del nostre paisatge. Amb l'última reforma dels jardinets l'escultura "L'Empordà - Oda a Barcelona", dues dones fantàstiques despullades de marbre, ja no hi són, i en el seu lloc tenim un horrible forat metàl·lic homenatge a Espriu. He escrit a l'ajuntament de Barcelona demanant informació sobre on ha anat a parar l'estàtua i no he rebut cap resposta!

nuit - 13/10/2014 18:39
és possible que estigui en restauració

Filtre
Deixa la teva història