Ajuda
Com funciona?

El web es basa en un mapa de la ciutat on es recullen històries personals, sempre vinculades a un punt de la ciutat. Així, sobre el mapa hi trobem un seguit d’icones de colors. Cadascuna d'aquestes icones indica que UNA PERSONA ha explicat ALGUNA COSA relacionada amb el carrer, la plaça, l’edifici o el lloc concret on està situada.

Els colors assenyalen el tema de les històries, que poden ser d’amor o desamor (VERMELL), queixes o fets negatius (NEGRE), fets o anècdotes quotidianes (VERD), referències històriques (BLAU) o, fins i tot, tenim la categoria d'anades d'olla (GROC) per tot allò que defuig les classificacions. Amb el temps es poden anar creant noves categories en funció de com evolucioni el web.

Per descobrir què s'amaga darrera d'una icona, només heu de clicar-hi a sobre amb el ratolí.


Escriure una història

A més de descobrir les històries que amaga la ciutat, a Bdebarna podeu contribuir a dibuixar aquest "mapa humà de la ciutat" amb les vostres pròpies aportacions, ja siguin queixes, propostes, records o anècdotes. I no només textos sinó que podeu donar formes diverses a les vostres expressions: vídeo, fotos, dibuixos, audios...

L'opció ESCRIURE HISTÒRIA, que es troba sobre el mapa, obre un senzill formulari des del qual es poden enviar textos i adjuntar fotografies o d’altres arxius. Només he d'indicaron va succeir la història sobre el mapa i escriure la vostra història.


Col·locar un vídeo

Per col·locar-hi un vídeo, cal que primer el pengeu d’un web amb servei d’allotjament de vídeos (com YouTube, VIMEO o Google Videos, per exemple). Aquests webs generen un codi EMBED que serveix per visualitzar aquests vídeos en altres webs.

Un cop penjat el vostre vídeo, si voleu que es vegi a Bdebarna heu de seleccionar l’opció ESCRIURE HISTÒRIA i enganxar el codi EMBED del vídeo en el camp del formulari corresponent.

El codi EMBED acostuma a tenir aquest aspecte:

(< object width="425" height="355">< param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oCmAD-z7-mA)&hl=es">< param name="wmode" value="transparent">< /param>< embed src="http://www.youtube.com/v/oCmAD-z7-mA)&hl=es" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355">< /embed>< /object >)